Obec Kostelec
Kostelec
...okres Tachov

Ostatní dotace

Přehled přidělených dotací z programu národních (krajských), FU a dalších zahraničních od roku 2001

Rok Program Název akce Celkové náklady na realizaci akce  Přidělená dotace
2006 MMR - Mladé nápady Zahrada skřítka Radovana - MŠ 120 000 Kč 84 000 Kč
2006 MZe Leader+ Revitalizace návesních rybníků v Kostelci 484 000 Kč 384 000 Kč
2007 POV MMR Revital. veřej. prostor - Kostelec I. etapa  600 000 Kč 400 000 Kč
2007 Plzeňská plynárenská a.s. Plynofikace Kostelce  5 400 000 Kč 2 980 000 Kč
2007 LEADER+ Revitalizace veřej.  prostor - starý hřbitov  721 000 Kč 721 000 Kč
2007 POV Stříbrský region Zahradní technika, dětské hřiště 450 000 Kč 393 000 Kč
2008 POV MMR Vytváříme bezpečnou náves v Kostelci - II. etapa 367 000 Kč 256 000 Kč
2008 MK Oprava kostela  sv. Jana Křtitele  209 000 Kč 150 000 Kč
2009 ROP Infrastruktura bytové zóny SEVER Kostelec 12 339 000 Kč 7 991 000 Kč
2009 MK Oprava kostela sv. Jana Křtitele  500 000 Kč 350 000 Kč
2010 MK Oprava kostela sv. Jana Křtitele v Kostelci 500 000 Kč 170 000 Kč
2010 Plzeňská plynárenská a.s. Plynofikace obce Nedražice  3 000 000 Kč 2 500 000 Kč
2010 MMR Revitalizace stávajícího hřbitova 1 180 000 Kč 600 000 Kč
2010 Norské fondy EU Rekonstrukce kaple sv. Václava a Vojtěcha v Ostrově u Srříbra  9 055 000 Kč 6 196 000 Kč
2011 ROP Nástavba MŠ a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec  17 182 000 Kč 14 982 000 Kč
2011 POV MMR Přestavba hasič. zbrojnice na společ. Klubovnu v Nedražicích - I. etapa  602 000 Kč 400 000 Kč
2011 MK Oprava kostela sv. Jana Křtitele  220 000 Kč 120 000 Kč
2012 PSOV MMR Přestavba hasič. zbrojnice na společ. Klubovnu v Nedražicích - II. etapa  800 000 Kč 600 000 Kč
2014 Euregio Egrensis Oprava a renovace drobných sakrálních staveb  612 623 Kč 513 014 Kč
2015 ROP  Místní komunikace bytová zóna JIH 5 371 784 Kč 4 630 158 Kč
2015 ROP Místní komunikace bytová zóna rozš. SEVER 3 191 260 Kč 3 096 677 Kč
2015 MMR Společenská klubovna v Ostrově u Stříbra 1 636 277 Kč 1 000 000 Kč
2016 MMR Obnova kapličky na křižovatce u Vrhavče, obec Kostelec 123 268,39 Kč 86 287 Kč
2019  MŽP 

Revitalizace zeleně v obci Kostelec 

1 700 632 Kč  1 020 379 Kč 
2019  IROP 

Zateplení a výměna oken 6 bytových domů v Kostelci 

15 329 458 Kč  3 601 600 Kč 
2019 MPO 

Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v obci Kostelec

2 524 745 Kč  205 282 Kč 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na