Obec Kostelec
Kostelec
...okres Tachov

Přidělování obecních bytů

 


I.OBECNÉ ZÁSADY

Obec Kostelec hospodaří s byty, které má ve svém vlastnictví. Byty přenechává k nájmu na záklaě nájemní smlouvy, kterou pronajímatel předává nájemci za nájemné, byt do užívání. 

Přípravu nájemních smluv k užívání bytů, včetně náležitostí spojených s nájmem bytů a přehledem o volných bytech ve vlastnictví obce zajišťuje OÚ Kostelec. Rovněž sleduje a řeší protiprávní užívání bytů, přenechání bytu nebo jeho části do pronájmu, nevyužití bytu i výměnu bytu bez souhlasu OÚ. 

Nájemní smlouvy k užívání bytů podepisuje statutární zástupce obce Kostelec.

 

II.ŽÁDOST O BYT

Byty budou poskytovány na základě podané žádosti. Mohou si podat k OÚ v Kostelci především občané bez vlastního bytu, kteří mají trvalý pobyt v obci a zároveň v obci žijí, nebo na území obce pracují a nemají vůči obci dluh, závazek nebo pohledávku. 

 

Žadatelé o byt splňují výše uvedené podmínky budou zapsáni do seznamu žadatelů na OÚ o čemž budou písemně vyrozuměni. 

Žádost o poskytnutí bytu musí obsahovat jméno a příjmení, trvalý pobyt v době podání žádosti, rodinný stav a rok narození žadatele. Dále informace o jeho rodině (věk a počet členů domácnosti). K žádosti bude přiložena stručná charakteristika žadatelovy současné bytové situace (kdo je nájemcem nebo vlastníkem bytu ve kterém žadatel žije, velikost bytu a pod.) a prohlášení o tom, že žadatel nevlastní byt či objekt pro bydlení.

 

III. SEZNAM ŽADATELŮ O BYT

Žádost o byt bude evidována v seznamu žadatelů vedeným na OÚ v Kostelci. 

Seznam žadatelů vyhodnocuje majetkoprávní komise, která si může přivolat zástupce Osadního výboru. Na základě stanovených kritérií navrhuje přidělení bytu. 

Žadatel o byt je povinen aktualizovat žádost o byt 1x za rok s prohlášením, že nevlastní byt či objekt pro bydlení, jinak je ze seznamu vyřazen. 

Samostatně budou evidovány žádosti o zajištění bytové náhrady a výměnu bytu.

 

IV.POSKYTNUTÍ BYTU

Poskytnutí bytu schvaluje Zastupitelstvo obce Kostelec. 

Obecní úřad připraví Zastupitelstvu obce Kostelec na základě návrhu majetkoprávní komise podklady pro poskytnutí bytu ve kterém budou obsaženy všechny údaje dle čl. II./3, aktualizované ke dni projednávání žádosti zastupitelstvem obce. 

Zastupitelstvo obce má právo prověřit si skutečný stav bytové situace jednotlivých žadatelů vlastním místním šetřením. 

Při poskytnutí bytu může zastupitelstvo obce využít zákona č. 102/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

V. UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV

Obecní úřad uzavře nájemní smlouvu s žadatelem do pěti dnů od obdržení usnesení zastupitelstva obce. Před uzavíráním nájemní smlouvy umožní žadateli i prohlídku předmětného bytu. Pokud nájemní smlouva nebude uzavřena, zpětně informuje zastupitelstvo obce. 

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce bytů se řídí Občanským zákoníkem.

 

VI. STANOVENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO

Výše nájemného pro byty v majetku obce Kostelec stanovuje zastupitelstvo obce v souladu s platným zněním výměru Ministerstva financí o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zásady poskytování bytů nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jejich platnosti. 

Zásady poskytování bytů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Kostelec č. II. 2/15 ze dne 27.1.2004. 

Výše uvedené opravy schválilo zastupitelstvo obce dne 25.1.2005 (usnesení č. II. 2/21).

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Počasí

dnes, úterý 31. 1. 2023
mírné sněžení 2 °C 0 °C
středa 1. 2. mírné sněžení 2/0 °C
čtvrtek 2. 2. sněžení 2/-4 °C
pátek 3. 2. mírné sněžení 1/-4 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google playapp store

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Sobotní program