Obec Kostelec
Kostelec
...okres Tachov

Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod

Ceník od 1.1.2024 (po zvýšení sazby z 10% na 12% DPH)

Vodné:      33,60 Kč/m3 vč. 12% DPH
Stočné:     29,52 Kč/m3 vč. 12% DPH
Stočné IČ: 46,84 Kč/m3 vč. 12% DPH

 

Limity množství dodávané pitné vody:
Průměrně: 108 m3 / rok
Maximální množství určující kapacitu vodoměru: 0,025 m3 / min
Tlakové poměry v odběrném místě: 0,15 – 0,45 MPa

 

Jakost dodávané pitné vody:

Pitná voda splňuje v odběrném místě v plném rozsahu požadavky dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v platném znění. Tvrdost vody (obsah Ca + Mg) činí 0,707 mmol/l (3,96 stupňů německých), obsah dusičnanů se pohybuje v rozmezí 25-23 mg/l., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

 

Limity množství odváděné odpadní vody:
Průměrně: 105 m3 / rok
Maximální množství určující kapacitu  vodoměru: 140 m3 / rok

 

Maximální přípustné znečištění odváděných odpadních vod:

Přístupné maximální znečištění odváděných odpadních vod bude odpovídat maximálním koncentračním limitům znečištění, uvedených v platném kanalizačním řádu stokové sítě obce Kostelec – jeho platné znění online dostupné na www.obeckostele.cz

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na