Obec Kostelec
Kostelec
...okres Tachov

Za podpory Plzeňkého kraje

Logo PK 

Rok Program Název akce Celkové náklady na realizaci akce Přidělená dotace
2002 POV Plzeňský kraj  Oprava sálu KD v Kostelci  322 000 Kč 55 000 Kč
2004 POV Plzeňský kraj  Vybudováni dětského hřiště v Kostelci 199 000 Kč 100 000 Kč
2004 Program pro ochranu vod Plzeňký kraj ČOV +  kanalizace 16 418 000 Kč 5 000 000 Kč
2005 POV Plzeňský kraj  Přístavba soc. zařízenl hasič. zbrojmice  433 000 Kč 260 000 Kč
2006 Program pro ochranu vod Plzeňký kraj Stabilizační nádrž ČOV  991 000 Kč 500 000 Kč
2006 PSOV Plzeňský kraj  Klubovna Popov - I. etapa  428 000 Kč 100 000 Kč
2007 PSOV Plzeňský kraj  Klubovna Popov - II. etapa  552 000 Kč 300 000 Kč
2009 POV Plzeňský kraj  Přístavba šatny rozhodčích a klubovna ke kabinám TJ Kostelec - I. Etapa 398 000 Kč 200 000 Kč
2010 POV Plzeňský kraj  Přístavba šatny rozhodčích a klubovna ke kabinám TJ Kostelec - II. Etapa 409 000 Kč 290 000 Kč
2011 PSOV Plzeňský kraj  Rekonstrukce střechy kulturního domu + OÚ 669 000 Kč 280 000 Kč
2011 Havarijní program Plzeňského kraje Rekonstrukce střechy bývalé církevní fary 829 000 Kč 300 000 Kč
2012 Havarijní stavy Plzeňského kraje Odstraněni havarijního stavu děšt'ové kanalizace a příslušného zařízení v Ostrově u Stříbra 202 000 Kč 200 000 Kč
2012 Bezpečné branky Plzeňský kraj Bezpečné mobilní branky pro naše děti 55 000 Kč 40 000 Kč
2012 PSOV Plzeňský kraj  Územní plán Kostelec 484 000 Kč 180 000 Kč
2012 Kluby otevřených dveří pro neorganizované
děti a mládež Plzeňského kraje
Nízkoprahový klub 62 000 Kč 50 000 Kč
2012 Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické
dopravy Plzeňského kraje
Santiniho cyklostezka Kosteleckem 250 000 Kč 200 000 Kč
2012 PSOV Plzeňský kraj  Revitalizace návesního rybníka v Ostrově u Stříbra 610 000 Kč 280 000 Kč
2013 POV Plzeňský kraj  PD cyklostezky 314 610 Kč 200 000 Kč
2013 POV Plzeňský kraj  Revitalizace rybníka v Ostrově u Stříbra 410 199 Kč 280 000 Kč
2013 POV Plzeňský kraj  Územní plán Kostelec 100 250 Kč 180 000 Kč
2013 Havarijní program Plzeňského kraje Havarijní stav - povodně Kostelec 170 000 Kč 170 000 Kč
2013 POV Plzeňský kraj  Rekonstrukce střechy BD č.p. 87 446 745 Kč 100 000 Kč
2014 Plzeňský kraj Ochranné pomůcky a vybavení JSDHO 8 044 Kč 8 044 Kč
2014 POV Plzeňský kraj  Bezpečná náves v Kostelci - chodník 702 121 Kč 280 000 Kč
2015 Plzeňský kraj Restaurování vitráží oken kostela sv. Jana Křtitele I. etapa 420 000 Kč 100 000 Kč
2015 Plzeňský kraj Nízkoprahový klub Uličník 10 000 Kč 10 000 Kč
2015 Plzeňský kraj Ochranné pomůcky a vybavení JSDHO 27 777 Kč 25 940 Kč
2015 POV Plzeňský kraj  Rekonstrukce střechy BD čp. 88 437 245 Kč 260 000 Kč
2015 Plzeňský kraj Kanalizace Nedražice I. etapa 2 899 567 Kč 2 000 000 Kč
2016 Plzeňský kraj Restaurování vitráží oken kostela sv. Jana Křtitele II. etapa 266 400 Kč 150 000 Kč
2016 Plzeňský kraj Kanalizace Nedražice I. etapa 5 167 849 Kč 2 300 000 Kč
2016 Plzeňský kraj Příspěvek na vybavení jednotky JSDHO Kostelec 30 000 Kč 30 000 Kč
2016 Plzeňský kraj Odstranění následků bleskové povodně – Ostrov u Stříbra  209 414 Kč 161 100 Kč
2017 Plzeňský kraj  Vybudování parkoviště na p.p.č. 23/1, k.ú. Kostelec u Stříbra 470 538 Kč  240 000 Kč 
2017  Plzeňský kraj  Kostel sv. Jana Křtitele - oprava střechy předsíně a presbytáře  579 068 Kč  300 000 Kč 
2018  Plzeňský kraj  Oprava střechy lodi kostela sv. Jana křtitele v Kostelci  1 107 657 Kč  300 000 Kč 
2018 Plzeňský kraj  Přestavba hasičské zbrojnice na společenskou klubovnu   1 771 631 Kč  330 000 Kč 
2018  Plzeňský kraj Neodkladná oprava hráze rybníka v Lšelíně (náves)   519 624 Kč  250 000 Kč 
2019  Plzeňský kraj 

Oprava fasády štítu lodi a horní části věže, oprava západní fasády věže kostela sv. Jana Křtitele v Kostelci

798 600 Kč  293 000 Kč 
2019  Plzeňský kraj 

Příspěvek pro JSDHO Kostelec 

30 264 Kč  29 900 Kč 
2019  Plzeňský kraj  Výstavba altánu pro setkávání obyvatel Vrhaveč   465 664 Kč  200 000 Kč 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na